• Medlemmar

Gustav  Bergdal                                                  Nyland

Björn Eriksson                                                    Nyland

Leif Eriksson                                                       Kramfors

Mikael Eriksson

Claes Ove Jonsson                                               Skog

Kjell Jonsson                                                       Bollstabruk

Kaj Lidbom                                      Herrsjön       Bollstabruk

Christer Ludvigsson                                             Kramfors

Lennart Nyberg                                                    Nyland

Per Rydberg                                                        Bjärtrå

Bo Anders Staf                               skadom        Sollefteå

Sören Sundström                                                Nyland

Lars Erik Wiberg                                                 Nyland

Niels Voergard                                                    Sollefteå 
Runo Norlinder                                                   
Richard Kandiza
Margaretha Wikström

 Att bli medlem kostar 400 kr då går 100 kr till Rc flygförbundet och en försäkring. Vi har även ett eget modellfält intill kramors flygplats på Gisgårds ön.  För ungdomar och stödmedlemar kostar det 200kr